КОНТАКТ С ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

Ема Попова

Тел.: 02/9631765

И-мейл адрес: info@nordstudeo.com

Политиката за Поверителност (Уведомление за Поверително Третиране на Личните Данни) относно Доставчици и Клиенти на „НОРДСТУДЕО“ ООД можете да намерите тук.