På vei tekstbok
På vei arbeidsbok

Норвежки език I ниво (А1)

Курсът е предназначен за напълно начинаещи и представлява въведение в лексиката и граматиката на норвежкия език. Преподава се по първата част на учебника "På vei" и принадлежащата му учебна тетрадка. Работните текстове представляват ситуации от ежедневието и целят запознаване на курсистите с разговорния норвежки език, така че да придобият умения за водене на разговор в различни ситуации.

Общата продължителност на курса е 60 учебни часа.
В края на курса от курсистите се очаква да:


•  имат начални умения за водене на разговор на норвежки език;
•  са овладели основите на норвежката граматика;
•  разполагат с речников състав от приблизително 1500 думи;
•  четат и разбират елементарни текстове. 

Норвежки език II ниво (А2)

Курсът е предназначен за хора, които имат основни познания по норвежки език. Преподава се по учебника втората част на учебника и учебната тетрадка от системата "På vei". По време на курса се раздават допълнителни материали за разширяване и утвърждаване на знанията, за усъвършенстване на произношението, както и за опознаване на Норвегия като страна и култура.  На курсистите с интереси или затруднения в дадена област се предоставят специални материали.

Общата продължителност на курса е 60 учебни часа.
В края на курса от курсистите се очаква да:


• разбират и говорят свободно;
• са овладели напълно граматиката на норвежкия език;
• разполагат с речников състав от приблизително 3000 думи;
• познават Норвегия - страна, култура, география. 

Норвежки език III ниво (B1.1)

Това ниво е предназначено за курсисти, които имат много добри познания по норвежки език, т.е. владеят изцяло граматиката и разполагат с речников състав от около 2500 думи. Преподава се по учебника "Stein på stein" и принадлежащaтa му учебнa тетрадкa. Правят се допълнителни граматически упражнения. По време на курса се набляга на говорните умения на курсистите.

Общата продължителност на курса е 50 учебни часа.
В края на курса от курсистите се очаква да:

•  са усвоили норвежката граматика;
•  разполагат с речников състав от 4000 думи;
•  четат и разбират литературни текстове и вестникарски статии;
•  водят свободно дискусии на познати за тях теми.

Норвежки език IV ниво (B1.2)

Това ниво е предназначено за курсисти, които владеят много добре норвежки език и искат да задълбочат познанията си. Преподава се по втората част на учебника "Stein på stein" и принадлежащата му учебна тетрадка, като се правят и допълнителни граматически упражнения. 


Общата продължителност на курса е 50 учебни часа.
В края на курса от курсистите се очаква да:

 

•  са затвърдили цялата норвежка граматика;
•  разполагат с речников състав от 4500 думи;
•  четат и разбират сложни текстове и статии;
•  водят свободно дискусии на различни теми.

Норвежки език V ниво (B2.1)

Това ниво е предназначено за курсисти, които владеят много добре норвежки език и искат да задълбочат познанията си. Преподава се по учебника "Her på berget" и принадлежащата му учебна тетрадка, като се правят и допълнителни граматически упражнения. 


Общата продължителност на курса е 50 учебни часа.

Норвежки език VI ниво (B2.2)

Това ниво е предназначено за курсисти, които владеят много добре норвежки език и искат да задълбочат познанията си. Преподава се по втората част на учебника "Her på berget" и принадлежащата му учебна тетрадка, като се правят и допълнителни граматически упражнения. 


Общата продължителност на курса е 50 учебни часа.

Разговорен курс по норвежки

Курсът е предназначен за хора, които имат много добри познания по норвежки език и желаят да упражняват говорните си умения, и за тези, които владеят много добре теорията на езика, но имат затруднения при говорене. В часовете се обсъждат актуални новини и статии на различни теми. Провеждат се игри и дискусии, свързани с Норвегия, и други теми, съобразени с интересите на групата. В процеса на обучение са предвидени и фонетични упражнения за утвърждаване и коригиране на произношението. Освен усъвършенстване на говорните умения по време курсът цели да се усъвършенства и активният речник на курсистите.

Курсът се състои от 30 учебни часа.

Дистанционно обучение по норвежки

Дистанционното обучение се организира за хора, които нямат възможност да посещават редовните занятия. Провежда се по скайп. 

Учебните материали се изпращат на курсиста по куриер.

 

Началото и интензивността на курса се определя от курсиста, като препоръчителната честота на провеждане на занятията е 2 пъти седмично.

Please reload