Нидерландски език - I ниво (A1)

Kурсът е предназначен за напълно начинаещи. Уроците се състоят от работни текстове, граматика, упражнения и преглед на новите думи. В процеса на обучение се набляга на фонетични упражнения за утвърждаване и коригиране на произношението. Освен познания по езика курсистите получават основни знания за културата и историята на Холандия и Фландрия. По желание на учениците се раздават допълнителни материали за разширяване и утвърждаване на предадения материал и се правят контролни тестове, за да се определи до каква степен е усвоен.

Общата продължителност на курса е 60 учебни часа по 45 минути. В последното занятие се провежда задължителен финален тест. В края на нивото от учениците се очаква да:


•  са усвоили основната граматика на нидерландския език;
•  четат и разбират лесни текстове;
•  разполагат с речников състав от около 1500 думи;
•  водят разговори на лесни теми;
•  имат основни познания за културата и историята на Холандия и Фландрия.

Нидерландски език - II ниво (A2)

Курсът е предназначен за курсисти, които вече имат основни познания по нидерландски език. Уроците се състоят от работни текстове, граматика, упражнения и преглед на новите думи. Работните текстове са на различни теми, свързани с литературата, историята, географията и културата на Холандия и Фландрия. Процесът на обучение е съпътстван от забавни и полезни езикови игри за отмора. По време на курса на желаещите ученици се раздават допълнителни материали за задълбочаване на знанията. С цел усъвършенстване на говорните умения се провеждат дискусии, в които курсистите практикуват свободен разговор по тема. В рамките на курса е включена специална лекция на тема "Новият правопис в нидерландския език", в която кратко се обяснява правописната реформа и се предават най-важните нови правописни правила.

Курсът завършва със задължителен финален тест. Общата му продължителност е 60 учебни часа. В края на курса от курсистите се очаква да:


• са усвоили изцяло граматиката на нидерландския език;
• да четат и разбират непознат текст;
• да разполагат с речников състав от около 3000 думи;
• да водят свободно разговор;
• да имат добри познания за културата и историята на Холандия и Фландрия. 

Нидерландски език - III ниво (B1.1)

Курсът е предназначен за хора, които имат добри познания по нидерландски език. Използват се и допълнителни работни текстове и множество лексикални упражнения за активно усвояване на новите думи. В това ниво учениците затвърдяват граматическите си познания. За усъвършенстване на говорните умения се провеждат дискусии на теми, съобразени с интересите на групата. По желание на курсистите се раздават допълнителни материали с текстове и упражнения, както и се провеждат специални занятия посветени на правописната реформа. Целта на курса е разширяване и затвърдяване на знанията.

Общата продължителност на курса е 50 учебни часа. В края на курса курсистите разполагат с речников състав от над 4500 думи и фрази, умеят да водят свободно дискусии на различни теми и да четат и разбират непознати текстове.

Нидерландски език - IV ниво (B1.2)

Курсът е предназначен за хора, които имат добри познания по нидерландски език и имат нужда да разширяват речниковия си запас. По време на курса не се преподава граматика. При необходимост преподавателят обяснява и допълва знанията на курсистите. За усъвършенстване на говорните умения се провеждат дискусии на теми, съобразени с интересите на групата. По желание на курсистите се раздават допълнителни материали с текстове и упражнения. Целта на курса е разширяване и затвърдяване на знанията.

Общата продължителност на курса е 50 учебни часа. В края на курса курсистите разполагат с речников състав от над 5500 думи и фрази и владеят езика писмено и говоримо.

Нидерландски език - V ниво (B2.1)

За усъвършенстване на говорните умения се провеждат дискусии на теми, съобразени с интересите на групата. По желание на курсистите се раздават допълнителни материали с текстове и упражнения. Целта на курса е разширяване и затвърдяване на знанията.

Общата продължителност на курса е 50 учебни часа.

Нидерландски език - VI ниво (B2.2)

Целта на курса е разширяване и затвърдяване на знанията.

Общата продължителност на курса е 50 учебни часа.

Разговорен курс по нидерландски

Курсът е предназначен за хора, които имат много добри познания по нидерландски език и желаят да упражняват говорните си умения, и за тези, които владеят много добре теорията на езика, но имат затруднения при говорене. В часовете се обсъждат актуални новини и статии на различни теми. Провеждат се игри и дискусии, свързани с Нидерландия и Белгия, и други теми, съобразени с интересите на групата. В процеса на обучение са предвидени и фонетични упражнения за утвърждаване и коригиране на произношението. Освен усъвършенстване на говорните умения по време курсът цели да се усъвършенства и активният речник на курсистите.

Курсът се състои от 20 учебни часа.

Дистанционно обучение по нидерландски език

Дистанционното обучение се организира за хора, които нямат възможност да посещават редовните занятия. Провежда се по скайп. 

Учебните материали се изпращат на курсиста по куриер.

 

Началото и интензивността на курса се определя от курсиста, като препоръчителната честота на провеждане на занятия е 2 пъти седмично.

Please reload