23516167.jpg

Шведски език - I ниво (A1) 

Този курс е предназначен за напълно начинаещи, които искат да получат основни познания по шведски език. В процеса на обучение се използва първата част на последното издание на "Rivstart A1+A2", който е придружен с учебна тетрадка и звукови файлове. Раздават се и допълнителни материали с цел разширяване и утвърждаване на предадения материал.


Общата продължителност на курса е 60 учебни часа по 45 мин. В края на курса от курсистите се очаква да:

•  са усвоили голяма част от основната граматика на шведския език;
•  разполагат с речников състав от около 1000 думи;
•  четат и разбират елементарни текстове;
•  водят разговор на лесна тема. 

Шведски език - II ниво (А2)

Курсът е предназначен за хора, които имат основни познания по шведски език. За основен учебник служи втората част на "Rivstart A1+A2" заедно с учебна тетрадка и звукови файлове. За разширяване и утвърждаване на познанията на курсистите се използват упражнения и текстове от други учебни системи. 

 

Общата продължителност на курса е 60 учебни часа. В края на курса от курсистите се очаква да:

• са усвоили основната граматика на шведския език;
• разполагат с речников състав от около 1500 думи;
• четат и разбират текст от средна трудност;
• водят разговор на ежедневна тема;

Шведски език - III ниво (B1.1)

Курсът е предназначен за хора, които имат по-задълбочени познания по шведски език. Преподава се по първата част на учебника и учебната тетрадка "Rivstart B1+B2". В това ниво се работи с по-обемни текстови материали, което разива лексикалните умения на курсистите, като същевременно се затвърждава и надгражда граматиката от предните нива.

 

Продължителността на курса е 50 учебни часа. В края на курса от курсистите се очаква да:

• са овладели напълно основите на шведската граматика;
• разполагат с речников състав от 2000-2500 думи;
• четат и разбират непознати текстове (с помощта на речник);
• водят свободно разговор на познати за тях теми.
• познават Швеция, като география, култура и традиции.

Шведски език - IV ниво (B1.2)  

Курсът е продължение на трето ниво, където се довършва първата част на учебника и учебната тетрадка "Rivstart B1+B2". Използват се и допълнителни материали, съобразени с интересите на курсистите и трудностите, които изпитват.

Продължителността на курса е 50 учебни часа. В края на курса от курсистите се очаква да:

  • са овладели напълно шведската граматика;

  • разполагат с речников състав от 3000-3500 думи;

  • водят свободно разговор на различни теми.

Шведски език - V ниво (B2.1)

Този курс е предназначен за хора, които владеят добре езика и искат да задълбочат и усъвършенстват познанията си. В този курс се работи по последната част на учебника и учебната тетрадка "Rivstart B1+B2". Използват се и различни допълнителни материали, съобразени с интересите на курсистите. Обръща се внимание на детайли и изкючения от граматичните правила, както и особености в разговорния език. По време на курса се набляга на упражняването на говорните умения на курсистите.

Продължителността на курса е 50 учебни часа.

Шведски език - VI ниво (B2.2)

В този курс се работи по учебника "Språkporten Bas". 

Продължителността на курса е 50 учебни часа.

Дистанционно обучение по шведски

Дистанционното обучение се организира за хора, които нямат възможност да посещават редовните занятия. Провежда се по скайп.

Учебните материали се изпращат на курсиста по куриер.

Бизнес шведски

Курсът по бизнес шведски е предназначен за хора, които работят в шведски компании или комуникират с шведски клиенти и партньори. В хода на курса се изучава модерна терминология, която включва комуникация по телефона, официална кореспонденция по e-mail и др. Работи се по учебника Affärssvenska, който се състои от две части - Tala och Lyssna и Läsa och Skriva. Те обхващат всички езикови умения - четене, писане, говорене и слушане.

Необходимото начално ниво е В2. Курсът се състои от 35 учебни часа.

Медицински курс по шведски език

Курсът запознава курсистите с медицинската терминология на шведски език. Подготвя специалистите за устно и писмено общуване с колеги и пациенти. Усъвършенства уменията за говорене, слушане, четене и писане във връзка с извличане на информация, необходима в медицинската практика. Подготвя за работа в чужбина. Необходимото начално ниво е B2.

Курсът се състои от 40 учебни часа.

Разговорен курс по шведски език

Курсът е предназначен за хора, които имат много добри познания по шведски език и желаят да упражняват говорните си умения, и за тези, които владеят много добре теорията на езика, но имат затруднения при говорене. В часовете се обсъждат актуални новини и статии на различни теми. Като част от езиковото обучение се показват шведски игрални филми. Провеждат се игри и дискусии, свързани с Швеция, и други теми, съобразени с интересите на групата. В процеса на обучение са предвидени и фонетични упражнения за утвърждаване и коригиране на произношението. Освен усъвършенстване на говорните умения по време курсът цели да се усъвършенства и активният речник на курсистите.

Please reload