Датски език - I ниво (А1)

Курсът е предназначен за начинаещи. Работи се с учебника "På vej til dansk". По време на курса интензивно се упражнява произношението с помощта на аудио-записи и фонетични упражнения от системата "Dansk udtale". Курсът е с практическа насоченост - набляга се на заучаването на готови изрази и фрази от ежедневната реч, така че учениците бързо да се научат да говорят и пишат. На курсистите, които имат специален интерес към културата и историята на Дания, или искат да изучат по-задълбочено теорията на езика, се раздават допълнителни материали. Процесът на обучение е съпроводен от полезни и забавни игри като допълнителни упражнения.

Общата продължителност на курса е 60 учебни часа (по 45 минути). В края на курса от курсистите се очаква да:


•  могат да пишат и говорят за събития от ежедневието;
•  разполагат с речников състав от приблизително 1500 думи;
•  четат и разбират елементарен непознат текст;
•  са усвоили основната граматика на датския език. 

Датски език - II ниво (A2)

Курсът е предназначен за хора, които вече имат добри познания по датски език. Работи се по учебника "Videre mod dansk", който се комбинира с допълнителни материали за разширяване и затвърждаване на материала, както и упражняване на произношението. Всеки урок се състои от диалог, нови думи и изрази, и упражнения. Целта на курса е учениците да усвоят езика активно, т.е. да могат да говорят и пишат свободно. В зависимост от интересите и желанията на групата, преподавателите разнообразяват занятията с допълнителни материали.

Общата продължителност на курса е 60 учебни часа. В края на курса от учениците се очаква да:
• водят разговори на определена тема;
• разполагат с речников състав от приблизително 3000 думи;
• са усвоили цялата граматика на датския език;
• четат непознати текстове;
• познават културата, географията, традициите на Дания. 

Датски език - III ниво (B1.1)

Курсът е предназначен за хора, които имат много добри познания по датски език. Преподава се по учебника "Pæredansk" и допълнителни материали, съобразени с интересите на курсистите и трудностите, които има всеки от тях. По време на курса се набляга на упражняването на говорните умения на курсистите.

 

Продължителността на курса е 50 учебни часа. В края на курса от курсистите се очаква да:
•  участват в дискусии на свободна тема;
•  разполагат с речников състав от приблизително 4500 думи;
•  са затвърдили граматиката на датския език;
•  четат и разбират непознати текстове. 

Датски език - IV ниво (B1.2)

Курсът е предназначен за хора, които имат добри познания по датски език и имат нужда да разширяват речниковия си запас. Работи се по учебника "Ordet er frit". При необходимост преподавателят обяснява и допълва знанията на курсистите. За усъвършенстване на говорните умения се провеждат дискусии на теми, съобразени с интересите на групата, обсъждат се и статии, литературни произведения, и др. По желание на курсистите се раздават допълнителни материали с текстове и упражнения. Целта на курса е разширяване и затвърдяване на знанията.

Общата продължителност на курса е 50 учебни часа. В края на курса курсистите разполагат с речников състав от над 5500 думи и фрази и владеят езика писмено и говоримо.

Дистанционно обучение по датски език

Дистанционното обучение се организира за хора, които нямат възможност да посещават редовните занятия. Провежда се по скайп. 

Учебните материали се изпращат на курсиста по куриер.

Началото и интензивността на курса се определя от курсиста, като препоръчителната честота на провеждане на занятия е 2 пъти седмично.

Разговорен курс по датски

Курсът е предназначен за хора, които имат много добри познания по датски език и желаят да упражняват говорните си умения, и за тези, които владеят много добре теорията на езика, но имат затруднения при говорене. В часовете се обсъждат актуални новини и статии на различни теми. Провеждат се игри и дискусии, свързани с Дания, и други теми, съобразени с интересите на групата. В процеса на обучение са предвидени и фонетични упражнения за утвърждаване и коригиране на произношението. Освен усъвършенстване на говорните умения по време курсът цели да се усъвършенства и активният речник на курсистите.

Курсът се състои от 30 учебни часа.

Please reload